Επιχειρηματικότητα

IVLP – Επιχειρηματικότητα …στις Η.Π.Α.!

Στο σημερινό post μοιραζόμαστε μαζί σας μερικά συναρπαστικά νέα και συμπεράσματα γύρω από το κομμάτι της επιχειρηματικότητας – αυτή τη φορά με ένα twist, εκτός συνόρων!

Ο Κωνσταντίνος Βασσάκης, co-founder και Yang του Οργανισμού Bizrupt, επιλέχθηκε και συμμετείχε τον Αύγουστο στο International Visitor Leadership Program (IVLP) του State Department των ΗΠΑ.  Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την διερεύνηση των παραγόντων και των μεθοδολογιών που καθιστούν την επιχειρηματικότητα μηχανή για ευημερία και σταθερότητα δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων (Entrepreneurship as the Engine of Prosperity and Stability – Small Business Development). 

Ο Κωνσταντίνος από την ομάδα μας ταξίδεψε μαζί με άλλους 21 διακεκριμένους συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο σε τρεις περιοχές της Αμερικής: την Washington D.C., το Des Moines (Iowa) και το Chicago (Illinois). Στο πλαίσιο του προγράμματος, επισκέφτηκαν innovation hubs και accelerators διεθνούς εμβέλειας, πανεπιστήμια, επιτυχημένες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμούς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 

Μέσω των επισκέψεων, των συναντήσεων, των συζητήσεων και των παρουσιάσεων του προγράμματος είχαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με άτομα και οργανισμούς των τοπικών οικοσυστημάτων επιχειρηματικότητας, να αποκτήσουν γνώσεις και να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με τις στρατηγικές και τις πολιτικές που προωθούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, καθώς και την αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων για την εμπορευματοποίηση νέων τεχνολογιών και την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Το IVLP ανέδειξε τους προσδιοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη ευημερίας και οικονομικής ανάπτυξης στις περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών και εμείς με τη σειρά μας πήραμε όλη αυτή τη νέα γνώση για να τη φέρουμε στα μέτρα μας και να εφαρμόσουμε τις καλύτερες πρακτικές στο οικοσύστημα της Κρήτης.

Μερικά πράγματα που κρατάμε από το ταξίδι του Κωνσταντίνου στις Η.Π.Α.

  1. Η επιχειρηματικότητα είναι παντού. Δεν διερωτάται η συνεισφορά της, ούτε υπάρχει κάποια προκατάληψη απέναντι της. Είναι κοινά αποδεκτή για όλους ανεξάρτητα φύλου, φυλής, ηλικίας.
  2. Υπάρχει κουλτούρας επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Έχει αρθεί ο φόβος της αποτυχίας! Από μικρή ηλικία, όλ@ ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν νέα πράγματα, που μπορούν να φέρουν την αλλαγή.
  3. Υπάρχει μία κοινή στρατηγική και όραμα από όλα τα μέλη του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των περιοχών τους. Υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ τους και αναπτύσσονται συνέργειες προς την επίτευξη του κοινού αυτού σκοπού.
  4. Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη μιας περιοχής είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η παρουσία μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να προσφέρουν θέσεις υψηλών απολαβών και ένα αστικό περιβάλλον που προσελκύει νέους και οικογένειες για να ζήσουν μία όμορφη ζωή. Το Des Moines έχει καταφέρει να αυξήσει τον πληθυσμό του κατά 20% τα τελευταία χρόνια, μέσα από την εξέλιξη των δύο παραπάνω στοιχείων.
  5. Είναι φανερή η άμεση υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας από δομές και οργανισμούς της εκάστοτε πολιτείας, του κράτους, αλλά και μέσα από την υποστήριξη της πολιτείας απέναντι σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
  6. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη νέων startup επιχειρήσεων παίζει η ύπαρξη αρκετών δομών και πρωτοβουλιών, κάθε μία απ’ τις οποίες εστιάζει σε διαφορετικό κλάδο ή φάση της ανάπτυξης της ιδέας, συνδράμοντας στην ουσιαστική πρακτική υποστήριξη και εξέλιξη επιχειρηματικών ιδεών σε πολλά υποσχόμενες startup επιχειρήσεις.
  7. Είναι εμφανής η προσπάθεια σε επιχειρήσεις να υπάρχει ισότητα και συμπερίληψη μεταξύ όλων των μελών της ομάδας. Γι’ αυτό το λόγο, κάποιες επιχειρήσεις έχουν ειδικό τμήμα που διασφαλίζει την επίτευξη αυτών των στόχων.  

Έχοντας μαζέψει τόση χρήσιμη πληροφορία, από μια τεράστια χώρα που ξέρει να κάνει τις σωστές κινήσεις γύρω από τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, είμαστε ήδη στη διαδικασία ένταξης όσων μάθαμε και στις δικές μας δράσεις για το 2023. Σαν οργανισμός, θέλουμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη σε  άτομα και ομάδες της Κρήτης που θέλουν να επιχειρήσουν, επομένως συντονιστείτε στα κανάλια του Bizrupt για τα επόμενα προγράμματα και event μας!

ΑΛΛΑ ΝΕΑ