Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Το Open Coffee Heraklion αποτελεί σημείο συνάντησης, γνωριμίας και αλληλεπίδρασης δραστήριων νέων και επαγγελματιών οι οποίοι δημιουργούν και εργάζονται στην Κρήτη. Κοινές τους συνιστώσες είναι η επιχειρηματικότητα, οι νέες τεχνολογίες, οι startups και η καινοτομία. Κοινή ανάγκη όλων είναι ένα “σημείο συνάντησης” όπου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στον χώρο των startup και του επιχειρείν γενικότερα, να συζητήσει, να ανταλλάξει απόψεις και να γνωρίσει ανθρώπους που τους αρέσει να δημιουργούν και να εξελίσσονται.