Επιχειρηματικότητα

Rethinking Cultural & Creative Industries through Digital and Entrepreneurial Competencies

Το Bizrupt, μαζί με άλλους 4 partners από την Ευρώπη (Μatera Hub, Arty-Farty, Danmar, CDA), αναπτύσσει το έργο “Rethinking Cultural & Creative Industries through Digital and Entrepreneurial Competencies (ReCCI-DIGENT)” στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.
Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα, η βιωσιμότητα και η κερδοφορία των δραστηριοτήτων τους.

Η ανάγκη για το συγκεκριμένο έργο προέκυψε ήδη από την αρχή της πανδημίας, καθώς οι επαγγελματίες των πολιτιστικών και δημιουργικές βιομηχανιών είναι εκείνοι που επλήγησαν περισσότερο. Με αφορμή την πανδημία, έγινε φανερό ότι οι επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες ήταν κάτι που οι ΠΔΒ είχαν ανάγκη ακόμα και πριν από αυτήν την δυσάρεστη κατάσταση. Το γεγονός ότι οι ΠΔΒ έχουν αναγνωριστεί ως κινητήρια δύναμη για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, ήταν το έναυσμα για την πρόταση του συγκεκριμένου έργου.

Το ReCCI-DIGENT διακρίνεται από 4 βασικούς πυλώνες:
1. την ανθεκτικότητα των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών
2. την ποικιλομορφία Πολιτιστικών Εκφράσεων στην ψηφιακή εποχή
3. την υποστήριξη της συμβολής του Πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη
4. την Ισότιμη και ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών στην ψηφιακή εποχή

Ενδεικτικοί κλάδοι των ΠΔΒ που θα επωφεληθούν από την έκβαση του έργου είναι:
– Τα μουσεία
– Η περιβαλλοντική κληρονομιά
– Οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία
– Οι τέχνες του θεάματος
– Το design
– Οι ηλεκτρονικές / ψηφιακές εκπομπές
– Η μουσική σύνθεση
– Οι εικαστικές τέχνες και η χειροτεχνία
– Η μόδα

Με την ολοκλήρωση του έργου, στοχεύουμε στα παρακάτω αποτελέσματα:

1. Την δημιουργία ενός πλαισίου ικανοτήτων για τις ΠΔΒ στην μετα-covid εποχή
Ο κύριος στόχος του πρώτου αποτελέσματος είναι ο καθορισμός μιας λίστας κομβικών ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτουν οι δημιουργικοί και πολιτιστικοί φορείς προκειμένου να είναι σε θέση να δομήσουν ή να αναδιαρθρώσουν τους οργανισμούς τους ή τα έργα τους με πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και δομημένο τρόπο, ώστε να προσαρμοστούν στην μετα-covid εποχή. Ταυτόχρονα, στοχεύουμε οι δημιουργικοί και πολιτιστικοί φορείς να γίνουν φορείς αλλαγής στη δική τους κοινότητα, αλλά και στην Ευρώπη.

2. Την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες στις ΠΔΒ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη σχετικών και υψηλής ποιότητας ικανοτήτων για τους επαγγελματίες στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η επιχειρηματική και ψηφιακή διάσταση του δημιουργικού τους έργου.

Προωθώντας την δια βίου μάθηση και χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ικανοτήτων που
αναπτύχθηκε στο πρωτο αποτέλεσμα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα δομηθεί σε ενότητες, που θα εντοπιστούν έπειτα από έρευνα.

3. Την δημιουργία ενός handbook προγράμματος για επαγγελματίες στις ΠΔΒ
Το handbook θα παρέχει συμπληρωματικά πληροφορίες πάνω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες, με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών.

4. Την δημιουργία μιας γνωσιακής πλατφόρμας για επαγγελματίες στις ΠΔΒ
Τέλος, στοχεύουμε στην δημιουργία ενός διαδραστικού διαδικτυακού εργαλείου βασισμένου στην κοινότητα και προσβάσιμο σε μαθητές/επαγγελματίες στις ΠΔΒ.
Η γνωσιακή πλατφόρμα θα αναπτυχθεί ως μια διαδικτυακή εφαρμογή, χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες τάσεις όσον αφορά το UX/UI.

Συντονίσου στο site & το Facebook page του προγράμματος για να μαθαίνεις όλα τα νέα για τις δράσεις που κάνουμε γι’ αυτό!

ΑΛΛΑ ΝΕΑ